Política de protecció de dades
per la gestió de procesos de selecció de personal

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les dades personals dels candidats és l'empresa Camping Joan SL, domiciliada al Passeig Marítim, 88 de Cambrils. Contacte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Quin tipus d’informació personal recopilem?

Camping Joan SL tracta les següents dades personals que ens envia el mateix interessat o un tercer, en el cas de que aquest l'hagi autoritzat: informació de contacte, com el nom, direcció de correu electrònic, direcció postal i número de telèfon..., data de naixement, sexe, formació acadèmica, històric laboral i referències, documentació de contractació... Camping Joan SL no sol·licita dades personals especialment protegides, de manera que li demanem si us plau que no envïi aquest tipus d'informació.

Perquè i per a què tractarem les seves dades personals?

Amb caràcter general Camping Joan SL tractarà aquella informació personal del candidat, continguda en el seu CV, per tal de facilitar el registre del seu CV i candidatura. Per portar-ho a terme, es precisarà tractar informació seva com el seu nom, cognoms, data i lloc de naixement, idioma i lloc de residència. Aquest tractament és necessari per donar curs al procés de selecció i atendre el CV enviat pel candidat. Per a futurs processos de selecció, es conservaran les dades personals dels candidats i els seu CV durant un termini de 12 mesos des de la seva recepció. Entenem que, en haver-nos facilitat les seves dades per formar part de Camping Joan SL, té interès en què l'informem sobre futurs llocs vacants i formar part de futurs processos de selecció.

En funció de la fase en la qual es trobi, Camping Joan SL podrà remetre comunicacions per qualsevol via sobre els propers passos a seguir per continuar amb el procés de selecció, enviant comunicacions (a través de correu electrònic, o del telèfon mòbil, per exemple) als mitjans facilitats pel candidat perquè el mateix conegui les següents accions a dur a terme amb la finalitat de prosseguir amb el procés de selecció d'aquest candidat. Aquest tractament resulta necessari per continuar amb el procés de selecció sol·licitat pel candidat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Per regla general, Camping Joan SL no compartirà amb cap tercer dades personals del candidat. No obstant això, excepcionalment Camping Joan SL si podria veure's en la situació d'’haver de facilitar alguna de les seves dades a:

  • Organismes Públics, Forces de seguretat de l'Estat, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Jutges i Tribunals i, en general, Autoritats competents, quan tingui l'obligació legal de facilitar-los.
  • Al marge de les anterior comunicacions de dades, Camping Joan SL comptarà amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les seves dades personals i que tractaran les referides dades en nom i per compte de Camping Joan SL com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

Perquè i per a què tractarem les seves dades personals?

L'interessat pot exercir els seus drets d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. L'interessat pot des d'aquest moment i en qualsevol altre posterior retirar el consentiment atorgat per al tractament.

En funció de la fase en la qual es trobi, Camping Joan SL podrà remetre comunicacions per qualsevol via sobre els propers passos a seguir per continuar amb el procés de selecció, enviant comunicacions (a través de correu electrònic, o del telèfon mòbil, per exemple) als mitjans facilitats pel candidat perquè el mateix conegui les següents accions a dur a terme amb la finalitat de prosseguir amb el procés de selecció d'aquest candidat. Aquest tractament resulta necessari per continuar amb el procés de selecció sol·licitat pel candidat.

Com pot exercir els seus drets?

Per exercir els drets anteriorment descrits, així com tots els altres drets previstos en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i presentar les reclamacions que cregui oportunes dirigint-se a l'empresa:

  • Davant el Delegat de Protecció de dades de l'empresa
  • Enviant un correu postal junt amb una indicació del dret que pretén exercir i respecte de quins tractaments, a la següent direcció: Passeig Marítim, 88, 43850 de Cambrils, a la atenció de RRHH
  • Enviant un correu electrònic junt amb una indicació del dret que pretén exercir i respecte de quins tractament, a la següent direcció: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
logo xiringuito

Contact us

Passeig Marítim 88
43850 Cambrils
Spain
+34 977 276 941
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Work with us

Check our job vacancies and become candidate for future employment offers

© 2020. All rights are reserved to Xiringuito Restaurant del Mar.